โรงเรียนวัดอินทาราม

 alt


alt

ท่านอนันต์ กัลปะ ผอ. สพป.กจ.1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอินทาราม "โกิทอินทราทร"

โดยมีนายวิชัย กลัวผิด ผอ. โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" และ นางรัชนีวรรณ จงเจริญ รองผอ. ให้การต้อนรับ

  alt


โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 

- ชั้นอนุบาล 3 ขวบ

- อนุบาล1

- อนุบาล 2

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เอกสารที่นำมาสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา

- สำเนาสูติบัตร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าีมี)

- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รับจำนวน 30 คน โดยสอบวัดความพร้อมในการศึกษาภาษาอังกฤษ และรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2557

เอกสารที่นำมาสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา

- สำเนาสูติบัตร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าีมี)

- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Kroobannok Educati

Kapook Education ข่าวการศึกษา

บทความ อื่นๆ ...

ข่าวการศึกษา

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.